Aktualności

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

lip 26, 2023 | Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.88.2023 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dostała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15 000 zł (koszt całkowity 16 541,04 zł), za co zostało zakupione:

OSP Kulesze Kościelne – 12 405,78 zł

– ubranie strażackie specjalne SX4 3cz. OPZ CNBOP – 3 szt.

– buty specjalne strażackie Herkules z membraną – 3 szt.

OSP Gołasze Mościckie – 4 135,26 zł

– ubranie strażackie specjalne SX4 3cz. OPZ CNBOP – 1 szt.

– buty specjalne strażackie Herkules z membraną – 1 szt. Dnia 25.07.2023 r. ww. sprzęt został przekazany jednostkom OSP. Doposażenie jednostek przyczyni się do zwiększenia ich gotowości bojowej oraz poprawi bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach, co niewątpliwie wpłynie na osiągnięcie najważniejszego celu – poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Skip to content