Środowisko i jego ochrona

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Ogłoszenia

Urząd Gminy Kulesze Kościelne przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z art.5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ogloszenie-o-kontroli-2-1Pobierz ZGLOSZENIE-DO_GMINNEJ_EWIDENCJI_ZBIORNIKOW_BEZODPLYWOWYCH_I_PRZYDOMOWYCH_OCZYSZCZALNI_SCIEKOW-1Pobierz ZGLOSZENIE-DO_GMINNEJ_EWIDENCJI_ZBIORNIKOW_BEZODPLYWOWYCH_I_PRZYDOMOWYCH_OCZYSZCZALNI_SCIEKOWPobierz

Skip to content