Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji środowiskowej – Krok po kroku Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoDo wniosku dołącz wymagane dokumenty.Dokonaj opłaty...
Skip to content