Gospodarka odpadami

Ogólne zasady odbioru odpadów Odpady z terenu Gminy odbiera firma ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem. Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l. Odpady...

Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji środowiskowej – Krok po kroku Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoDo wniosku dołącz wymagane dokumenty.Dokonaj opłaty...
Skip to content